headertekst  
 

Welkom

Het Servicepunt Vrijwilligerswerk De Stuw is een instelling voor vrijwillige maatschappelijke inzet die zich richt op het bevorderen van betrokkenheid, maatschappelijke participatie en vrijwilligerswerk in het algemeen. Ze wil de kansen en mogelijkheden voor vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en non-profit organisaties die met vrijwilligerswerk werken optimaliseren. En zoekt bij het uitvoeren van haar werk samenwerking met lokale en bovenlokale organisaties.
 
Wat kan het Servicepunt voor jou betekenen??
1) Digitale vacaturebank waar organisaties een oproep kunnen plaatsen en vrijwiligers zich aanmelden voor vrijwilligerswerk.
2) Informatie over rechten en plichten van vrijwilligers Ondersteunig op maat voor inwonersinitiatieven en vrijwilligersorganisaties.
3) Mantelzorgondersteuning wanneer iemand eens vrijaf nodig heeft van de zorg voor een naaste.
4) Maatjeswerk voor het vergroten van het sociaal netwerk en stimuleren van het doen van vrijwilligerswerk.
5) Algemene Hulpdienst voor klussen in en rondom huis bij inwoners met beperkt netwerk en beperkte financiële mogelijkheden
6. Training en scholing voor vrijwilligers om toegerust hun werk te kunnen doen. Deskundigheidsbevordering en netwerken voor vrijwililgersorganisaties.
 
Openingstijden:
Maandag 10.00 uur 12.00 uur
Dinsdag 10.00 -12.00 uur 
 
Het bezoekadres van het Servicepunt Vrijwilligerswerk Hardenberg
De Stuw 
De Stuwdijk 4, 7772 AW Hardenberg
tel: 0523 267478
 
 
 
 

 

Laatste nieuws